You are here: Home


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ภาค ข

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน (ภาค ข) ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562

ประกาศ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ภาค ก

ประกาศสถาบันการพลศึกษาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน (ภาค ก) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

 

ดาวน์โหลด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ตำแหน่งอาจารย์ 1/62

ดาวน์โหลด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ตำแหน่งอาจารย์ 1/62 เพิ่มเติม

 

หน้า 1 จาก 4

ข่าวเด่นวันนี้

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562

News image

ประกาศ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2562

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบ... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัค... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2562

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2562   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีส... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีส... อ่านต่อ ..

สถาบันการพลศึกษา จัดอบรม"หลักสูตรการช่วยชีวิตทางน้ำ"

News image

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถาบันการพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำและชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต ระหว่างวันที่... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7/2561 (ประชุมสัญจร)   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณก... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน 5 อ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน (5 อัตรา) ดาวน์โหลด  รับส... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2561 (ประชุมสัญจร)   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณก... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2561   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ดาวน์โหลด  รับสมัครบุคคลเ... อ่านต่อ ..

ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพ

News image

ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา" ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ... อ่านต่อ ..

การประชุมราชการ รองอธิการบดี และ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

News image

การประชุมราชการ รองอธิการบดี และ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อ... อ่านต่อ ..

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถา

News image

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การ... อ่านต่อ ..

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8

News image

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเ... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (ประชุมสัญจร)   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณก... อ่านต่อ ..

แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

News image

แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ อ่านต่อ ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท

News image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก... อ่านต่อ ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

News image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2561   ผลการดำเนินงาน นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการส... อ่านต่อ ..

ศึกษาดูงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

News image

ศึกษาดูงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมหารือกับสถาบันการพลศึ... อ่านต่อ ..

การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประ

News image

การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 การประชุมการใช้ระบบรับส... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2560

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  2/2560     การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษาครั้งที่ 2 ปี 2560 อ่านต่อ ..

การประชุมรผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2560

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  3/2560     การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษาครั้งที่ 3 ปี 256... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2560

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  1/2560   การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2561

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  2/2561 ผลการดำเนินงาน นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันก... อ่านต่อ ..

ประกาศฯบัญรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/... อ่านต่อ ..

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 1-2561

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ประการศรายชื... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด ... อ่านต่อ ..

อัลบั้มภาพสถาบันฯ

Page 1.jpg

วีดีโอ

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


แบบสำรวจความคิดเห็น

ชอบเนื้อหาไหนในเว็บที่สุด
 

ติดต่อสถาบันการพลศึกษา

333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร : 038-054235

Fax : 038-054245

ธุรการกลาง โทร : 038-054222

FAX : 038-054223

IP PHONE 11-118